BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 26.07.2023, zmieniona z powodu:
aktualizacja

Regulamin organizacyjny


 

Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 37/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa-Mokotów

Załącznik nr 1 - Struktura komórek organizacyjnych funkcjonująccych w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej SZPZLO Warszawa-Mokotów

Załącznik nr 2 - Schemat struktury organizacyjnej SZPZLO Warszawa-Mokotów

Załącznik nr 3 - Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością

Załącznik nr 4 - Cennik udostępniania indywidualnej wewnetrznej dokumentacji medycznej pacjenta

Załącznik nr 5 - Struktura komórek organizacyjnych funkcjonujących w ramach zakładu diagnostyczno-leczniczego/jednostek organizacyjnych działalności podstawowej SZPZLO Warszawa - Mokotów

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Załącznik nr 7 - Rejestr osób dotkniętych podejrzeniem przemocy w rodzinie

Zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjoterapeutę

 

Do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzono następujące zmiany:

1. Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 25 maja 2020 r., wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów.

załącznik nr 1 do ww. zarządzenia, załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością

załącznik nr 2 do ww. zarządzenia, załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego - Cennik udostępniania indywidualnej wewnetrznej dokumentacji medycznej pacjenta

 

2. Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r., wchodzi w życie z dniem 08 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów.

załącznik do ww. zarządzenia, załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością

 

3. Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów.

załącznik do ww. zarządzenia, załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością
 

4. Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., wchodzi w życie z dniem 01 września 2020.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego SZPLO Warszawa-Mokotów.

załącznik nr 1: załacznik nr 3 do RO : "Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, które mogabyć udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością",

załącznik nr 2: załącznik nr 4 do RO; "Cennik udostepniania indywidualnej wewnetrznej dokuemnatcji medycznej pacjneta".

 

5. Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 17 września 2020 r., wejście w życie z dniem 21.09.2020r.

w sprawie:zmiany Regulaminu Organizacyjnego SZPLO Warszawa-Mokotów.

załącznik: załącznik nr 3 do RO: "Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, które mogabyć udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością"

 

6. Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 19 października 2020 r., wchodzi w życie po dokonaniu zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów

załącznik: Struktura komórek organizacyjnych w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej SZPZLO Warszawa-Mokotów 

 

7. Zarządzenie nr 137/2020 z dnia 23 listopada 2020 r., wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego SZPLO Warszawa-Mokotów.

załącznik nr 1: załacznik nr 3 do RO : "Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, które mogabyć udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością",

załącznik nr 2: załącznik nr 4 do RO; "Cennik udostepniania indywidualnej wewnetrznej dokuemnatcji medycznej pacjneta".

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 26.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 26.07.2023
Dokument oglądany razy: 6802
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów