Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów dr n. med. Lucyna Hryszczyk otrzymała nagrodę specjalną "Menedżer 10-lecia" przyznaną decyzją rady programowej i organizatorów ogólnopolskiego konkursu medycznego Perły Medycyny..