Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/12012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata, informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

 

Informacja nr 5/2017 - Adres nieruchomości: Przychodnia Lekarska przy ul Chełmska 13/17 w Warszawie

Informacja nr 6/2017 - Adres nieruchomości: Przychodnia Lekarska przy ul Jadźwingów 9 w Warszawie