Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 31. sierpnia 2017 roku SZPZLO Warszawa-Mokotów i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nawiązały współpracę w obszarze medycznego kształcenia podyplomowego lekarzy i innych osób wykonujących zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w szczególności w dziedzinie medycyny rodzinnej. Celem przedmiotowej współpracy będzie również podejmowanie wspólnych działań służących poszerzeniu zaplecza naukowo-dydaktycznego, jak również zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez nasz Zespół.