Dyrekcja SZPZLO Warszawa-Mokotów składa Jerzemu Kołnierzak instruktorowi pierwszej pomocy serdeczne podziękowania za życzliwość, pomoc i profesjonalną współpracę przy realizacji akcji edukacyjnych i profilaktycznych oraz działań promujących SZPZLO Warszawa-Mokotów w 2017 r.

Życzymy, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Proagniemy przy tym wyrazić nadzieję na to, że łączące nas partnerskie relacje, pozwolą na rozwijanie współnych inicjatyw dla lokalnej społeczności.

 

Pokaż podziękowania