Dyrekcja SZPZLO Warszawa-Mokotów składa Stowarzyszeniu Amazonek "Feniks" serdeczne podziękowania za życzliwość, pomoc i profesjonalną współpracę przy realizacji akcji "Zdrowie Pięknem Kobiety" w dniu 7 marca 2017 r. oraz akcji "Badam się, więc mam pewność" w dniu 18 października 2017 r. 

Pragniemy przy tym wyrazić nadzieję na to, że łączące nas partnerskie relacje, pozwolą na rozwijanie wspólnych inicjatym dla lokalnej społeczności. 

 

 

Pokaż podziękowania