Dyrekcja SZPZLO Warszawa-Mokotów składa Pani Małgorzacie Paluch podziękowania za pomoc przy realizacji akcji edukacyjnych i profilaktycznych oraz działań promujących SZPZLO Warszawa-Mokotów w 2017 r.

 

 

 

Pokaż podziękowania