Z ogromnym żalem żegnamy Naszą Drogą Koleżankę zmarłą 2.04.2018 r. po heroicznej walce z chorobą

 

MAŁGORZATĘ LUZIŃSKĄ 

 

mgr socjologii, specjalistę w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Od 36 lat związaną z SZPZLO Warszawa-Mokotów, w którym pracowała jako pielęgniarka, przełożona pielęgniarek, pielęgniarka epidemiologiczna i ds. szczepień, następnie jako kierownik Działu Marketingu i Promocji Zdrowia, a od 2008 r. kierowała Działem Zamówień Publicznych.

Żegnamy oddanego pracownika, osobę pełną energii i zaangażowania, ciekawą nowych wyzwań, otwartą i wrażliwą.

Łączymy się w bólu z Jej Rodziną i Najbliższymi

 

Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy z SZPZLO Warszawa-Mokotów.