Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów

zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata,

informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:

 

Informacje do pobrania:

Informacja nr 2/2018, adres nieruchomości: ul. Malczewskiego 47a w Warszawie