Rozmiar czcionki

 

Podziękowania dla Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego

 

Dzięki decyzji Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego w dniach 2 czerwca 2020 r. i 6 lipca 2020 r. m.st. Warszawa przekazało nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów w celu realizacji na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Łączna wartość przekazanych środków (m.in. maseczki, kombinezony, przyłbice, rękawice, płyny do dezynfekcji) to kwota ponad 220 000,00 zł.

Pokaż szczegółowe informacje