Księga edukacji pacjentów i ich rodzin

 

Programy edukacyjne dla wybranych schorzeń (...)

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

 

prowadzony na podstawie Ustawy - Prawo zamówień publicznych (...)

 


Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż SZPZLO Warszawa-Mokotów uczestniczy w Projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pn. "WSPARCIIE PODMIIOTÓW PODSTAWOWEJ OPIIEKII ZDROWOTNEJ WE WDRAŻANIIU STANDARDÓW JAKOŚCII II BEZPIIECZEŃSTWA OPIIEKII " (...)

 


Komercyjne usługi protetyczne w Przychodni Lekarskiej ul. Kolegiackiej 3 

Miło nam Państwa poinformować o rozbudowaniu oferty medycznej w 2016 r. Przychodni Lekarskiej przy ul. Kolegiackiej 3. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, rozszerzyliśmy zakres świadczeń poradni stomatologicznej (…)