Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze.

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r. informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia (...)

 


Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze.

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r. informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia (...)

 


Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 

Ogłoszenie o konkursie i specyfikacja konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 (...)

 


Październik miesiącem walki z rakiem piersi

 

Miesiąc Świadomości Raka Piersi obchodzony jest na świecie od 1985 roku (...)

 


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 

przestawiamy Państwu wykaz placówek realizujących od 1 października 2017 r. Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną (..) 

 


Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze.

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r. informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia (...)