Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni

 

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów na mocy zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy (...) 

 


Informacja o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

 

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/12012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości (...)

 


"Menedżer 10-lecia"

 

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów dr n. med. Lucyna Hryszczyk otrzymała nagrodę specjalną "Menedżer 10-lecia" (...)

 


"Perły Medycyny 10-lecia" 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów otrzymał nagrodę specjalną "Perły Medycyny 10-lecia" (...)

 


Pisemny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

 

SZPZLO Warszawa-Mokotów ogłasza pisemny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Grande Punto (...)

 


Informacja Administratora Danych Osobowych Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia (...)