Podziękowania

 

Dyrekcja SZPZLO Warszawa-Mokotów składa Stowarzyszeniu Amazonek "Feniks" serdeczne podziękowania (...) 

 


Podziękowania

 

Dyrekcja SZPZLO Warszawa-Mokotów składa Jerzemu Kołnierzak serdeczne podziękowania (...) 

 


Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 

ogłasza wyniki powtórnego konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 (...)

 


Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze.

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r. informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia (...)

 


Komunikat dotyczący świadczeń rehabilitacyjnych

 

Zawiadamiamy, że z powodu niezawarcia przez NFZ umów na rehabilitację w Przychodniach przy ul. Chełmskiej 13/17 i przy ul. Madalińskiego 13, od dnia 1 grudnia 2017 r. Poradnie i Pracownie Rehabilitacyjne w wyżej wymienionych placówkach nie będą udzielać świadczeń finansowanych przez NFZ (...)

 


Badania spirometryczne

 

 Przychodnia Lekarska ul. Soczi 1, Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży ul. Kielecka 27 (...)