Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze.

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r. informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia (...)

 


Współpraca CMKP i SZPZLO Warszawa-Mokotów 2017

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 31 sierpnia 2017 roku SZPZLO Warszawa-Mokotów i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nawiązały współpracę w obszarze (...)

 


Akcje na terenie dzielnicy Mokotów

 

W maju i czerwcu 2017 roku SZPZLO Warszawa-Mokotów uczestniczył w akcjach na terenie dzielnicy Mokotów (...)

 


Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni

 

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów na mocy zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy (...) 

 


Informacja o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

 

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/12012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości (...)

 


"Menedżer 10-lecia"

 

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów dr n. med. Lucyna Hryszczyk otrzymała nagrodę specjalną "Menedżer 10-lecia" (...)