Rozmiar czcionki

 

Pracownie EKG

 

Przychodnia Lekarska

przy ul. Chełmskiej 13/17

 

Kierownik lek. med. Elżbieta Załuska-Cichy

 

 

 

Pracownia EKG czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1800

tel. 22 841-60-81 do 83

tel. 22 841-89-91

tel. 22 840-10-25

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

Przychodnia Lekarska

przy ul. J. Dąbrowskiego 75a

 

p.o. Kierownika mgr Maria Bukaty

 

 

Pracownia EKG

czynna w poniedziałek i środę 

w godzinach 1030-1800

we wtorek, czwartek i piątek

w godzinach 800-1800

tel. 22 845-34-58

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

 

Przychodnia Lekarska

przy ul. Iwickiej 19

 

koordynator lek. med Mirosław Figura

 

 

 

Pracownia EKG

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 1000-1800

tel. 22 841-49-05

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

Przychodnia Lekarska

przy ul. Jadźwingów 9

 

Kierownik dr n. med. Robert Królak

 

 

 

Pracownia EKG

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 730-1900

tel. 22 843-53-08

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

Przychodnia Specjalistyczna

dla Dzieci i Młodzieży

przy ul. Kieleckiej 27

 

Kierownik mgr Jolanta Tokaj

 

Pracownia EKG

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 730-1800

tel. 22 646-54-36

tel. 22 849-96-81 wew. 101 

tel. 22 849-98-68 wew. 101

tel. 22 849-68-58 wew. 101

faks. 22 849-78-11

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

 

 

 

Przychodnia Lekarska dla Dzieci

przy ul. F. Klimczaka 4

 

Kierownik dr n. med. Dariusz Runowski

 

 

Pracownia EKG

czynna w poniedziałek, wtorek, środę

w godzinach 1500-1700

w piątek w godzinach 1300-1700

tel. 733-767-657

 

Harmonogram pracy lekarzy

   

Przychodnia Lekarska

przy ul. Kolegiackiej 3

 

Nadzór i koordynacja medyczna

lek. med. Anna Pawłowska

 

 

 

Pracownia EKG

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 800-1800

tel. kom. 731-207-150

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

Przychodnia Lekarska

dla Kombatantów

przy ul. Litewskiej 11/13

 

Kierownik lek.med. Elżbieta Sokólska

 

Pracownia EKG

czynna w poniedziałek, wtorek

w godzinach 800-1800

we środę w godzinach 800-1900

we czwartek w godzinach 1400-1800

w piątek w godzinach 800-1400

tel. 22 622-65-60

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

   

Przychodnia Lekarska

przy ul. A. J. Madalińskiego 13

 

Kierownik lek. med. Elżbieta Sokólska

 

 

 

Pracownia EKG

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 1030-1830

tel. 22 849-64-83

 

Harmonogram pracy lekarzy

   

Przychodnia Lekarska

przy ul. A. Malczewskiego 47a

 

p.o. Kierownik mgr Marcin Oleszek

 

 

 

Pracownia EKG

pracownia czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 830-1830

tel. 22 646-24-99

 

Harmonogram pracy lekarzy

   

Przychodnia Lekarska

przy ul. Morszyńskiej 33

 

Kierownik mgr Elżbieta Maszkowska-Jędrasik

 

 

 

Pracownia EKG

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 800-1800

tel. 22 842-24-13

 

Harmonogram pracy lekarzy

   

Przychodnia Lekarska

przy ul. Przyczółkowej 33

 

Kierownik mgr Danuta Matyjasiak

 

 

Pracownia EKG

czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

w godzinach 1100-1700

we środę w godzinach 900-1700

tel. 22 641-34-02

tel. 22 544-06-81

 

Harmonogram pracy lekarzy

   

Przychodnia Lekarska

przy ul. Soczi 1

 

Nadzór i koordynacja medyczna

lek. med. Małgorzata Chmielewska 

 

 

Pracownia EKG

czynna w poniedziałek, środę i czwartek

w godzinach 730-1900

we wtorek i piątek w godzinach 730-1800

tel. 22 642-69-33 do 40 wew. 244 

 

Harmonogram pracy lekarzy

   

Przychodnia Lekarska

przy ul. Wiertniczej 81

 

Kierownik dr n. med. Dariusz Runowski

 

 

Pracownia EKG

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 800-1800

tel. 22 842-17-61 

  

Harmonogram pracy lekarzy