Programy Zdrowotne


 

Program Bezpłatnych Szczepień Przeciwko HPV

 


 

SZPZLO Warszawa-Mokotów zaprasza Seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 


 

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) 

 


 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Program opieki zdrowotnej nad Kombatantami”.

 


 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Program opieki i terapii dla młodzieży używającej szkodliwie / uzależnianej od komputera, ich bliskich i rodzin”.

 


 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Kompleksowy program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu, osób z zaburzeniami kontroli w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi i ich rodzin”.

 


 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” – dla młodzieży.

  


  

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” – dla osób dorosłych.