Rozmiar czcionki

   

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje program polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolonej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”.

   

  

 

 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolonej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” w 12 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Mokotowa i Wilanowa.

 

Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ. 

  

Główny cel programu

Wczesne wykrycie nadciśnienia tętniczego u młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia.

 

Cele pośrednie programu

  • Podniesienie u młodzieży poziomu podstawowej wiedzy na temat wczesnej profilaktyki chorób układu krążenia.
  • W długofalowym wymiarze przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy.

 

Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.