Rozmiar czcionki

 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Kompleksowy program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu, osób z zaburzeniami kontroli w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi i ich rodzin”.

 

 

 

 

W ramach realizacji programu psychoterapeutycznego dla osób uzależnionych od hazardu, osób z zaburzeniami kontroli w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi i ich rodzin, prowadzimy:

  • Roczny program psychoterapii grupowej skierowany do osób uzależnionych od hazardu i mających trudności w gospodarowaniu środkami finansowymi. 
  • Roczny program psychoterapii grupowej skierowany do osób bliskich, rodzin osób uzależnionych od hazardu, mających trudności w gospodarowaniu środkami finansowymi. 
  • Interwencje kryzysowe. 
  • Psychoterapia indywidualna. 
  • Diagnoza i pomoc psychiatryczna, leczenie farmakologiczne. 
  • Konsultacje prawne. 
  • Doradztwo finansowe.  

 

Program realizowany jest w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Belgiskiej 4.

 

Program jest współfinansowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.