Rozmiar czcionki

 

SZPZLO Warszawa-Mokotów zaprasza Seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów zaprasza osoby w wieku od 65 lat, zamieszkałe na terenie Warszawy do uczestnictwa w programie „Aktywny Senior” finansowanego przez m. st. Warszawa.


Celem programu jest edukacja zdrowotna i aktywizacja ruchowa seniorów w szczególności:

  • Promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się.
  • Dostarczanie wiedzy w zakresie znaczenia roli aktywności fizycznej dla zdrowia.
  • Nauka ćwiczeń możliwych do wykonywania również w warunkach domowych.

 

Ulotka1

Ulotka2

 

Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.