Programy Zdrowotne


   

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje program polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolonej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”.

   


 

 SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje Program zdrowotny pn. „Zdrowy uczeń”.