Podziękowanie dla pracowników Przychodni przy ul. Kolegiackiej 3 za udział w corocznym Pikniku Rodzinnym.


 

 

Podziękowania dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów za życzliwość i wsparcie podczas Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z dniu 2 czerwca 2019 roku.


 

 

Podziękowania dla Przychodni Lekarskiej przy ul. Jadźwingów 9 w Warszawie za aktywny udział w Dniu Sąsiada na Służewcu Południowym


 

 

Podziękowania dla lekarzy i pielęgniarek z Przychodni Lekarskiej przy ul. Madalińskiego 13 za profesjonalizm, troskliwą opiekę, okazane ciepło,bezinteresowną dobroć i szczerą empatię


 

 

Podziękowanie dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów za okazaną pomoc i wsparcie podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka "Wesoła Farma 2016"


 

Podziękowanie dla Pani Lucyny Hryszczyk Dyrektora SZPZLO Warszawa-Mokotów za pomoc w organizacji Powsińskich Dożynek 2015


 

 

Podziękowanie dla Pani Danuty Matyjasiak Kierownika Przychodni Lekarskiej w Powsinie za pomoc w organizacji Powsińskich Dożynek 2015


 

Podziękowanie dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów za pomoc w organizacji Powsińskich Dożynek 2015