Rozmiar czcionki

 

PORADNIE OKULISTYCZNE

 

Przychodnia Lekarska

przy ul. Jadźwingów 9

 

Kierownik dr n. med. Robert Królak

 

 

 

Rejestracja do poradni

okulistycznej

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 730-1900

tel. 22 845-34-63

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

Przychodnia Lekarska

przy ul. A. Malczewskiego 47a

 

p.o. Kierownik mgr Marcin Oleszek

 

 

 

Rejestracja do poradni

okulistycznej

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 730-1900

tel. 22 848-06-18

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

Przychodnia Lekarska

dla Kombatantów

przy ul. Litewskiej 11/13

 

Kierownik lek.med. Elżbieta Sokólska

 

  

Rejestracja do poradni okulistycznej

(usługi świadczone w Przychodni Lekarskiej

przy ul. Malczewskiego 47a)

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 730-1900

tel. 22 622-25-60

tel. 22 848-06-18

 

Harmonogram pracy lekarzy