Oferta pracy na stanowisko inspektor/specjalista w Dziale Organizacyjno-Prawnym i Kontroli

 


 

Wymagane kwalifikacje:

 • wyższe wykształcenie - pożądane - wykształcenie wyższe prawnicze ew. zdrowie publiczne, zarządzanie podmiotami leczniczymi.
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych;
 • biegła obsługa pakietu Office;

 

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie rejestru i zbioru umów Zespołu (w tym także Centralnego Rejestru Umów).
 2. Prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń Dyrektora Zespołu i ich aktualizacja.
 3. Przygotowywanie zarządzeń według projektów sporządzonych przez inne osoby odpowiedzialne i umieszczenie ich treści w Intranecie.
 4. Prowadzenie zbioru aktów wewnętrznych Zespołu oraz opracowywanie ich aktualizacji.
 5. Przygotowywanie projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych na polecenie bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora.
 6. Prowadzenie zmian związanych z rejestrem Zespołu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, GUS, KRS.
 7. Przeprowadzanie kontroli zgodnie planem kontroli oraz kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora.
 8. Opracowywanie projektów zmian regulaminów obowiązujących w Zespole i zamieszczanie ich w Intranecie.
 9. Śledzenie zmian w przepisach prawnych i informacji dotyczących działalności Zespołu na stronach internetowych właściwych instytucji (NFZ, MZ, Urząd m.st. Warszawy) oraz publikacja ich w Intranecie.
 10. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (NFZ, Biuro Audytu, UM, BPZ, Sanepid i inne) na polecenie bezpośredniego przełożonego.
 11. Wykonywanie innych czynności i prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora.
 12. Obsługa Rady Społecznej (m.in. organizacja spotkań Rady Społecznej i głosowania on-line, przygotowywanie m.in.: zaproszeń, wniosków oraz projektów uchwał).
 13. Organizowanie i protokołowanie innych zleconych spotkań Dyrektora m.in. ze związkami zawodowymi, kolegia z kierownikami, kolegia dyrektorskie i inne.
 14. Współpraca z koordynatorem ds. kontroli zarządczej i ryzyka w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Zespole.
 15. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom i innym uprawnionym podmiotom zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami i procedurami.
 16. Przygotowywanie pozwoleń dla przedstawicieli firm farmaceutycznych na odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiana recept zatrudnionych w Zespole.
 17. Współpraca z osobami odpowiedzialnymi w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz sporządzania projektów odpowiedzi.
 18. Administrowanie stroną intranetową Zespołu pod kątem organizacyjno - prawnym we współpracy z osobami odpowiedzialnym za umieszczane w niej treści (m.in. umieszczanie treści informacji, aktualizacja informacji).
 19. Zamieszczanie w intranecie zarządzeń, umów, rejestrów za które odpowiada DOPK i informacji związanych z realizacją zadań przez DOPK.

 

OFERUJEMY: umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze skanem świadectwa ukończenia szkoły na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 czerwca 2017 r. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. Do oferty (CV) proszę dołączyć odręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).