REKRUTACJA SZPZLO WARSZAWA-MOKOTÓW

Jak wziąć udział w procesie rekrutacji?

 

Aktualne oferty pracy

 


Oferta pracy na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Usług Medycznych i Marketingu

 


 

Wymagane kwalifikacje:

  • Minimum średnie wykształcenie  (pożądane - wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe  np.  zdrowie publiczne, zarządzanie podmiotami leczniczymi).
  • znajomość ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych;
  • Znajomość procedur udzielania zamówień publicznych dot. zakupu świadczeń zdrowotnych
  • biegła obsługa pakietu Office;

 

Opis stanowiska:

  • Przeprowadzania konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz przygotowywanie umów cywilnoprawnych w tym zakresie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
  • Przygotowywanie ofert marketingowych sprzedawanych usług oraz materiałów promocyjnych dla Zespołu.
  • Przygotowywanie materiałów do negocjacji z NFZ, dotyczących zakresu i kosztów usług medycznych oraz warunków umów.
  • Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie realizacji programów marketingowych i promocyjnych.
  • Organizowanie współpracy między jednostkami Zespołu w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 OFERUJEMY: umowę o pracę w wymiarze 1 etatu, miejsce pracy ul. Madalińskiego 13.