Rozmiar czcionki

 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” – dla młodzieży.

  

 

 

 

Program obejmujący ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.

 

W ramach realizacji programu, prowadzimy:

  • diagnoza psychologiczna,
  • diagnoza psychiatryczna,
  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia rodzinna,
  • grupa psychoedukacyjno-warsztatowa dla młodzieży nadużywającej / uzależnionej od substancji psychoaktywnych,
  • grupa psychoedukacyjno-warsztatowa dla rodziców młodzieży nadużywającej / uzależnionej od substancji psychoaktywnych,
  • grupa psychoterapeutyczna dla osób z syndromem DDA.

 

Program realizowany jest w:

 

Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.