SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Kompleksowy program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu, osób z zaburzeniami kontroli w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi i ich rodzin”.

 

 

 

 

W ramach realizacji programu psychoterapeutycznego dla osób uzależnionych od hazardu, osób z zaburzeniami kontroli w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi i ich rodzin, prowadzimy:

  • konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, prawne;
  • diagnozę psychologiczną, psychiatryczną;
  • terapię indywidualną; terapie rodzinną;
  • warsztaty dla osób uzależnionych;
  • warsztaty dla rodzin.

 

Program realizowany jest w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Belgiskiej 4.

 

Program jest współfinansowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.