Rozmiar czcionki

 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Kompleksowy program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu, osób z zaburzeniami kontroli w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi i ich rodzin”.

 

 

 

 

Kompleksowy program psychoterapeutyczny dla osób z zaburzeniami nawyków i popędów (hazard, pracoholizm, uzależnienia związane z korzystaniem z nowych technologii i używaniem internetu, zakupocholizm, seksoholizm, uzależnienie od pornografii, nałogowe uprawianie sportu, nałogowe opalanie się, nałogowe poddawanie się operacjom plastycznym, nałogowe modyfikowanie ciała, szkodliwe zachowania związane z jedzeniem, piromania, kleptomania trichotillomania, itp.) oraz ich bliskich i rodzin.

Aby uczestniczyć w tym programie konieczne jest skierowanie.

Skład programu:

  • Dwuletni program psychoterapii grupowej skierowany do osób uzależnionych od hazardu i mających trudności w gospodarowaniu środkami finansowymi;
  • Dwuletni program psychoterapii grupowej skierowany do osób bliskich, rodzin osób uzależnionych;
  • Psychoterapia indywidualna;
  • Diagnoza i pomoc psychiatryczna, leczenie farmakologiczne. 

 

Oferujemy również psychoterapię indywidualną w języku angielski (poziom średniozaawansowany)

We offer individual psychotherapy of alcohol addiction, co-addiction, habit and impulse disorder in English (intermediate level). 

 

Program realizowany jest w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Belgiskiej 4.

 

Program jest współfinansowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.