Rozmiar czcionki

 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Program opieki i terapii dla młodzieży używającej szkodliwie / uzależnianej od komputera, ich bliskich i rodzin”.

 

 

 

 

 

W ramach realizacji całościowego programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży używającej szkodliwie/uzależnionej od komputera prowadzimy:

  • konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, prawne;
  • diagnozę psychologiczną, psychiatryczną;
  • terapię indywidualną;
  • terapie rodzinną;
  • grupy psychoedukacyjno-warsztatowe dla rodziców;
  • treningi umiejętności psychospołecznych zawierające wiedzę na temat uzależnienia i współuzależnienia. 

 

 

Program realizowany jest w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”, przy ul. J. Dąbrowskiego 75a.

 

Program jest współfinansowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.