Aktywny Senior

SZPZLO Warszawa-Mokotów zaprasza Seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Uruchamiamy ponownie zapisy na uczestnictwo w programie "Aktywny Senior"

osobiście:
rejestracje przychodni Zespołu przy ul. Chełmskiej 13/17 , Soczi 1 i Jadźwingów 9

telefonicznie:
nr tel. (22) 843 62 60 - Przychodnia ul. Jadźwingów 9
nr tel. (22) 642 69 33 wew. 229 - Przychodnia ul. Soczi 1 i Chełmska 13/17

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów zaprasza osoby w wieku od 60 lat, zamieszkałe na terenie Warszawy do uczestnictwa w programie „Aktywny Senior” finansowanego przez m. st. Warszawa.

Celem programu jest edukacja zdrowotna i aktywizacja ruchowa seniorów w szczególności: Promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się. Dostarczanie wiedzy w zakresie znaczenia roli aktywności fizycznej dla zdrowia. Nauka ćwiczeń możliwych do wykonywania również w warunkach domowych.

Pliki do pobrania:
Ulotka informacyjna

Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.