Program opieki zdrowotnej nad Kombatantami.

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia kombatantów oraz osób posiadających status Powstańców Warszawskich bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Do uczestnictwa w programie uprawnieni są:

  • kombatanci zamieszkali na terenie m.st. Warszawy oraz posiadający legitymację kombatanta;
  • osoby posiadające udokumentowany status Powstańca Warszawskiego bez względu na miejsce zamieszkania.

Program realizowany jest w Przychodni Lekarskiej dla Kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13.

Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.