Programy Zdrowotne


 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Program opieki zdrowotnej nad Kombatantami”.

 


 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Program opieki i terapii dla młodzieży używającej szkodliwie / uzależnianej od komputera, ich bliskich i rodzin”.

 


 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Kompleksowy program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu, osób z zaburzeniami kontroli w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi i ich rodzin”.

 


 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” – dla młodzieży.

  


  

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje „Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” – dla osób dorosłych.

 


   

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje program polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolonej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”.

   


 

 SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje Program zdrowotny pn. „Zdrowy uczeń”.