Przychodnia Lekarska przy ul. Chełmskiej 13/17

p.o. Kierownika mgr Irena Bubak

Pracownia EKG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 841-60-81 do 83
 tel. 22 841-89-91
 tel. 22 840-10-25


Przychodnia Lekarska przy ul. J. Dąbrowskiego 75a

Kierownik mgr Maria Bukaty

Pracownia EKG czynna w poniedziałek i środę w godzinach 10:30-18:00 we wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8:00-18:00.
 tel. 22 845-34-58


Przychodnia Lekarska przy ul. Iwickiej 19

Koordynator przychodni Liliana Tokarska

Pracownia EKG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
 tel. 22 841-49-05


Przychodnia Lekarska przy ul. Jadźwingów 9

Kierownik Agnieszka Częścik

Pracownia EKG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-19:00.
 tel. 22 843-53-08


Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kieleckiej 27

p.o. Kierownika mgr Magdalena Komar

Pracownia EKG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 699-60-99


Przychodnia Lekarska dla Dzieci przy ul. F. Klimczaka 4

Z-ca Kierownika mgr Beata Kulewicz

Pracownia EKG zapisy:

we wtorki w godzinach 16:00-18:00

w pozostałe dni w godzinach 15:00-18:00


 tel. 530-438-489


Przychodnia Lekarska przy ul. Kolegiackiej 3

Kierownik mgr Grażyna Kaca

Badanie EKG jest wykonywane bez zapisów w gabinecie zabiegowym nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
 tel. kom. 731-207-150


Przychodnia Lekarska dla Kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13

Pracownia EKG czynna w poniedziałek w godzinach 8:00-17:45 , we wtorek w godzinach 8:o0-14:00 , w środę w godzinach 10:00-17:00 , w czwartek w godzinach 14:30-18:30 , w piątek w godzinach 8:00-14:00.


Przychodnia Lekarska przy ul. A. J. Madalińskiego 13

Kierownik lek. med. Elżbieta Sokólska

Pracownia EKG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30-18:30.
 tel. 22 541-70-67


Przychodnia Lekarska przy ul. A. Malczewskiego 47a

p.o. Kierownika mgr Dominika Kieliś

Pracownia EKG pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-18:30.
 tel. 22 646-24-99


Przychodnia Lekarska przy ul. Morszyńskiej 33

 Kierownik mgr Małgorzata Klejny

Pracownia EKG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
 tel. 22 842-24-13


Przychodnia Lekarska przy ul. Przyczółkowej 33

Kierownik lek. med. Elżbieta Rejowska

Pracownia EKG czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 11:00-17:00 we środę w godzinach 9:00-17:00.
  tel. 22 641-34-02
 tel. 22 544-06-81


Przychodnia Lekarska przy ul. Soczi 1

p.o. Kierownik mgr Agata Liczkowska

Pracownia EKG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 642-69-34 do 40 wewnętrzny 244