obrazek znak zapytania

DLA KOGO?

Dla osób:

 • czynnie uprawiających sport;
 • po doznanych urazach tkanek miękkich, struktur twardych i chrzęstnych;
 • ze schorzeniami ortopedyczno-neurologicznymi o różnej etiologii;
 • przed/po przebytym leczeniu zabiegowym, operacyjnym lub rekonstrukcyjnym.

Fizjoterapia Funkcjonalna polega na przywróceniu sprawności fizycznej oraz psychicznej organizmu. Podczas pierwszej wizyty specjalista w dziedzinie metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce dokonuje indywidualnej analizy stanu zdrowia pacjenta – przeprowadza wywiad fizjoterapeutyczny nakierowany na funkcje i jakość życia, dobiera odpowiednie działania terapeutyczne wedle aktualnych potrzeb, prezentuje próbną terapię.

FUNKCJONALNA OSTEOPATIA I INTEGRACJA

Koncepcja Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji jest terapią, która zakłada istnienie wzajemnych powiązań między stawami w obrębie całego ciała. Nieprawidłowe działanie jednego ze stawów ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych. Wówczas w określonym miejscu pojawia się ból. Jego przyczyny należy szukać jednak w zupełnie innym obszarze ciała.

W KTÓRYM MIEJSCU ZNAJDUJE SIĘ „WYŁĄCZNIK” BÓLU?

„Wyłącznik” bólu nigdy nie znajduje się w miejscu, w którym ból się pojawił – czasami nawet jest umiejscowiony bardzo daleko, np.

 • schorzenie określane „łokciem tenisisty” może powstać w wyniku dolegliwości w obrębie kolana,
 • bóle głowy powodowane są zmianami w ułożeniu miednicy.

W wielu przypadkach mamy do czynienia z większą ilością „wyłączników”. Nadal jednak wzajemnie powiązane, a do tego tworzą pewien rodzaj ustalonego mechanizmu. Właśnie ten mechanizm stanowi element, który należy zbadać i poddać terapii.

DIAGNOZA

Na początku terapeuta zadaje pacjentowi kilka pytań – stanowią one punkt odniesienia, umożliwiający określenie, które elementy mechanizmu funkcjonują nieprawidłowo. W ramach badania, stanowiącego kolejny etap postępowania, terapeuta określa miejsca w organizmie, które wykazują powiązania przyczynowe.

obrazek kreglosłupa

TERAPIA

Pierwszy etap terapii podejmowanej przez terapeutę koncentruje się zawsze na kręgosłupie. Jest on bowiem centralną osią, wokół której skupiają się wszystkie ważne struktury. Dlatego terapia musi zacząć się właśnie od kręgosłupa. Dopiero przywrócenie optymalnej pracy kręgosłupa, pozwala terapeucie na stopniowe „zbliżanie się” do źródeł bólu. Systematyczne prowadzenie terapii gwarantuje, w porównaniu do innych koncepcji, osiągnięcie w krótkim czasie widocznych rezultatów.

CZY ISTNIEJĄ PRZECWWSKAZANIA?

Nie! Techniki terapeutyczne stosowane są w sposób ostrożny i delikatny, co wyklucza wszelkie uszkodzenia ciała. Pozytywne rezultaty przynosi leczenie takich schorzeń jak zwyrodnienie stawów, czy „wypadnięcie dysku”. Terapia pozwala na wyeliminowanie dolegliwości mających swoje źródła w zaburzeniach funkcjonalnych.

ZALETY FOI

 • łatwe w rozpoznaniu i leczeniu związki przyczynowo-skutkowe,
 • szybkie efekty i wysoka skuteczność stosowanych technik,
 • delikatny i bezpieczny sposób przeprowadzania zabiegów,
 • brak przeciwwskazań dla tego typu terapii,
 • łatwość w określaniu rokowań przebiegu terapii.

SPODZIEWANE REAKCJE

 • W niektórych przypadkach, przez okres 1-2 dni, może występować uczucie zakwasów.
 • Na ogół u pacjentów pojawia się wrażenie rozluźnienia - nie zawsze jednak dochodzi do natychmiastowego ustąpienia bólu.
 • Ustąpienie bólu nie wyklucza jego ponownego pojawienia się po upływie 2-3 dni. Nie oznacza to, że terapia jest nieskuteczna.
 • Równocześnie ustąpić mogą inne dolegliwości, w tym problemy ze snem, bóle żołądka czy zaburzenia trawienia.

POZOSTAŁE TERAPIE, KTÓRE STOSUJEMY

TERAPIA MANUALNA

Metoda badania i leczenia Pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu. Obejmuje ocenę ogólnego stanu Pacjenta, badanie, leczenie i profilaktykę. W terapii stosowane są specjalistyczne techniki mające na celu usunięcie mechanicznych przyczyn bólu, stanów zwyrodnieniowych, przeciążeń i urazów.

 • Mobilizacje – przywracają prawidłową funkcję stawów kręgosłupa i kończyn poprzez unormowanie tzw. ślizgu stawowego.
 • Manipulacje – zmniejszają lub likwidują ból zablokowanej okolicy i przywracają prawidłową ruchomość stawów kręgosłupa i kończyn. Mogą uwolnić zrosty stawowe.
 • Neuromobilizacje – wprowadzanie bezbolesnego napięcia do nerwów, kanału kręgowego i splotów nerwowych. Wykonywane, aby uwolnić zablokowanie struktur nerwowych i doprowadzić do zniesienia bólu chorego miejsca. Techniki te mogą być stosowane w przypadku bardzo ostrych i bolesnych stanów, ponieważ terapię prowadzi się daleko od miejsca patologii, nie atakując i nie urażając tego miejsca.

zdjęcie masaż

TERAPIA ORTOPEDYCZNA

Przywraca funkcje narządów ruchu oraz aktywności życiowe utracone na skutek chorób, urazów układu kostno-stawowego, skręceń i przeciążeń w jego obrębie, naderwań ścięgien oraz stłuczeń tkanek miękkich, a także odbudowuje masę mięśniową, w skutek czego prowadzi do ustąpienia dolegliwości bólowych oraz poprawy koordynacji ruchowej. W tego rodzaju leczeniu kluczowe jest wykorzystanie terapii manualnej, czyli leczenia zespołów bólowych dotyczących aparatu ruchu przy pomocy rąk fizjoterapeuty. Jedną z wielu technik stosowanych w tego rodzaju terapii jest neuromobilizacja, która polega na celowym wprowadzeniu do splotów nerwowych bezbolesnego napięcia w celu odblokowania struktur nerwowych znajdujących się daleko od miejsca patologii. Pozostałe techniki terapii przywracają prawidłową ruchomość stawów kręgosłupa i kończyn poprzez unormowanie ślizgu stawowego oraz uwolnienie zrostów stawowych. Finalnie Pacjent odczuwa zmniejszenie lub całkowite ustąpienie bólu zablokowanej okolicy.

TERAPIA SPORTOWA – TRENING REHABILITACYJNY

Pacjent wykonuje specjalistyczne ćwiczenia, które pomagają przywrócić fizjologiczną sprawność kręgosłupa, stawów i mięśni. Jest to trening personalny pod kierunkiem fizjoterapeuty, w trakcie którego ćwiczenia dostosowane są indywidualnie do pacjenta w zależności od aktualnego stanu zdrowia i potrzeb. Tak dobrany trening jest całkowicie bezpieczny. Przynosi bardzo dobre efekty poprawy samopoczucia i sprawności fizycznej. Powszechnie stosowanym sposobem terapii schorzeń narządu ruchu, znajdującym doskonałe zastosowanie w sporcie, jest kinesiologytaping. Technika ta oparta jest na użyciu plastrów nieograniczających ruchów typu Tape, oddziałujących na funkcje mięśni i układ limfatyczny. Ta innowacyjna technika redukuje zmęczenie mięśni, usprawnia krążenie krwi, dzięki czemu usuwa zastoje oraz obrzęki limfatyczne.

TERAPIA NEUROLOGICZNA

Wspomaga regenerację uszkodzonej tkanki nerwowej u pacjentów cierpiących z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, po udarach, uszkodzeniach rdzenia kręgowego oraz czaszkowo-mózgowych, a także innych nagłych stanach. Najskuteczniejsza w tego typu leczeniu jest metoda PNF, czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Ta kompleksowa terapia oparta jest na najnowszej wiedzy i osiągnięciach z dziedziny neurofizjologii, proponujących ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Cel terapii opiera się na potencjalnie nieuszkodzonych lub najsprawniejszych sferach ruchowych i wykorzystuje je do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu w oparciu o mechanizm synergizmu mięśniowego.

GDZIE?

Przychodnia Lekarska, ul. A. J. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:30.
 tel. 22 541-70-69

Świadczenia udzielane są w ramach odpłatnych świadczeń medycznych nieobjętych refundacją NFZ.

CENNIK