Rozmiar czcionki

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA KRWI?

 

W warunkach standardowych krew powinna być pobierana na czczo, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. O fakcie zjedzenia posiłku lub przyjęcia leków należy poinformować pielęgniarkę pobierającą krew. Krew do badań laboratoryjnych powinna być pobierana w stanie spoczynku – należy przyjść kilka minut przed planowaną godziną pobrania krwi. W celu otrzymania jak najbardziej wiarygodnych wyników krew na badanie powinna być pobierana w godzinach porannych, najlepiej pomiędzy godz. 7.00 a 10.00.