Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii "POZA ILUZJĄ"
przy ul. J. Dąbrowskiego 75a

Kierownik psycholog kliniczny Dorota Jabłońska

Rejestracja do poradni czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00.
  tel. 22 844-94-61
  tel. 669-544-344

Harmonogram pracy lekarzy