Rozmiar czcionki

 

Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Belgijskiej 4

 

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

p.o. Kierownika Beata Dul

 

 

Rejestracja do poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 900-2000

tel. 22 845-46-49

 

Prowadzimy porady teleinformatyczne

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

 

Programy realizowane w Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia: 

 

 • Kompleksowy Program Psychoterapii Uzależnienia od alkoholu w skład którego wchodzą: 
  • Podstawowy Program Psychoterapii Uzależnień: Składa się z trzymiesięcznej grupy wstępnej oraz półtorarocznej grupy podstawowej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Oferujemy także kilka spotkań warsztatowych wspierających i utrwalających proces terapeutyczny. 
  • Program Zapobiegania Nawrotom: Adresowany do osób, które ukończyły program podstawowy uzależnienia poszukujący wsparcia w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z nawrotami. Program trwa jeden rok. 
  • Program Psychoterapii Pogłębionej: Adresowany do osób, które ukończyły program podstawowy uzależnienia, utrzymują abstynencję przez minimum rok, chcą podjąć pracę nad sobą w programie pogłębionym. Program składa się z cotygodniowej grupy terapeutycznej oraz warsztatów weekendowych; program trwa dwa lata.  
 • Kompleksowy Program Psychoterapii skierowanej do bliskich, do rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Składa się z podstawowego programu psychoterapii grupowej oraz pogłębionego programu psychoterapii grupowej. Każda z części programu trwa jeden rok. Całościowo program trwa dwa lata. W ofercie mamy także psychoterapię indywidualną.
 • Kompleksowy Program Psychoterapii DDA – obejmuje program dwuletniej pracy grupowej, zajęcia odbywają się raz w tygodniu, kilka razy w roku organizowane są zajęcia warsztatowe. W ofercie mamy także psychoterapię indywidualną.
 • Kompleksowy program psychoterapeutyczny dla osób z zaburzeniami nawyków i popędów (hazard, pracoholizm, uzależnienia związane z korzystaniem z nowych technologii i używaniem internetu, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od pornografii, nałogowe uprawianie sportu, nałogowe opalanie się, nałogowe poddawanie się operacjom plastycznym, nałogowe modyfikowanie ciała, szkodliwe zachowania związane z jedzeniem, piromania, kleptomania trichotillomania, itp.) oraz ich bliskich i rodzin. Aby uczestniczyć w tym programie konieczne jest skierowanie.
  Skład programu:
  • Dwuletni program psychoterapii grupowej skierowany do osób uzależnionych od hazardu i mających trudności w gospodarowaniu środkami finansowymi;
  • Dwuletni program psychoterapii grupowej skierowany do osób bliskich, rodzin osób uzależnionych;
  • Psychoterapia indywidualna;
  • Diagnoza i pomoc psychiatryczna, leczenie farmakologiczne.

 

We offer individual psychotherapy of alcohol addiction, co-addiction, habit and impulse disorder in English (intermediate level).

 

Pacjenci mogą również korzystać z leczenia u lekarza psychiatry. 

 

Oferujemy następujące formy oddziaływań:

 • sesje diagnostyczne,
 • konsultacje psychiatryczne i psychologiczne,
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoterapię grupową,
 • psychoterapię rodzinną,
 • warsztaty i treningi psychoterapeutyczne.  

  

 

 

 

Poradnia zdrowia psychicznego

Kierownik mgr Magdalena Malewicz

 

 

Rejestracja do poradni zdrowia psychicznego

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1800

tel. 22 841-26-42

 

 

Harmonogram pracy lekarzy