Przychodnia Lekarska ul. A. Malczewskiego 47a

p.o. Kierownika mgr Dominika Kieliś

Rejestracja do pracowni pola widzenia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 844-19-41