Przychodnia Lekarska ul. A. Malczewskiego 47a

p.o. Kierownika mgr Konrad Ignerowicz

Rejestracja do pracowni pola widzenia czynna we wtorek w godzinach 12:30-14:00 w piątek w godzinach 11:00-13:00.
 tel. 22 844-19-41