Przychodnia Lekarska przy ul. Jadźwingów 9

Kierownik

Rejestracja do poradni dermatologicznej czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-19:00.
  tel. 22 845-34-63

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
  tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy