Przychodnia Lekarska przy ul. Jadźwingów 9

Kierownik

Rejestracja do poradni diabetologicznej czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-19:00.
  tel. 22 845-34-63
lub w godzinach pracy poradni: w poniedziałek 11:25-19:00, w środę, czwartek, piątek 7:30-15:05.
  tel. 22 843-10-86

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
  tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy