Przychodnia Lekarska przy ul. A. J. Madalińskiego 13

Kierownik lek. med. Elżbieta Sokólska

Rejestracja do poradni gastroenterologicznej czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:30.
  tel. 22 541-70-57
  tel. 22 541-70-58

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
  tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy