Poradnia gruźlicy i chorób płuc przy ul. Soczi 1

p.o. Kierownik mgr Agata Liczkowska

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy