Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kieleckiej 27

p.o. Kierownika mgr Magdalena Komar

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 646-54-36

Harmonogram pracy lekarzy

Upoważnienie do udziału osoby trzeciej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobie małoletniej