Przychodnia Lekarska przy ul. A. Malczewskiego 47a

p.o. Kierownika mgr Konrad Ignerowicz

Rejestracja czynna w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00 w czwartek w godzinach 8:00-10:30 w piątek w godzinach 15:00-19:00.
 tel. 22 844-19-41

Harmonogram pracy lekarzy