Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kieleckiej 27

p.o. Kierownika mgr Magdalena Komar

 

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy

Upoważnienie do udziału osoby trzeciej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobie małoletniej