Przychodnia Lekarska przy ul. Kolegiackiej 3

p.o. Kierownika mgr Grażyna Kaca

Rejestracja do poradni położniczo-ginekologicznej czynna: poniedziałek i wtorek 8:00-17:00, środa 8:00-18:00, czwartek i piątek 8:00-17:00.
  tel. 530-761-425

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
  tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy


Przychodnia Lekarska przy ul. A. Malczewskiego 47a

p.o. Kierownika mgr Konrad Ignerowicz

Rejestracja do poradni położniczo-ginekologicznej czynna w poniedziałek w godzinach 11:00-16:00, we wtorek w godzinach 9:00-14:00 w środę i czwartek w godzinach 12:00-18:00 w piątek w godzinach 9:00-14:00.
  tel. 22 848-06-19

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
  tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy


Przychodnia Lekarska przy ul. Soczi 1

Kierownik mgr Agnieszka Górnicka

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
  tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy