Rozmiar czcionki

 

Przychodnia Lekarska

przy ul. Jadźwingów 9

 

Kierownik dr n. med. Robert Królak

 

 

 

 

Rejestracja do poradni chirurgii ogólnej

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 730-1900

tel. 22 845-34-63

  

Harmonogram pracy lekarzy

 

Przychodnia Lekarska

dla Kombatantów

przy ul. ul. Litewskiej 11/13

 

 

 

 

Rejestracja do poradni chirurgii ogólnej

Rejestracja czynna: poniedziałek 800-1745,

wtorek 800 - 1900 , środa 1000 - 1800 , czwartek 1130-1900, piątek 730 - 1500

tel. 22 622-65-60  

 

Harmonogram pracy lekarzy

 

 

Przychodnia Lekarska 

przy ul. Soczi 1 

 

p.o. Kierownika mgr Katarzyna Karwicka

 

 

Rejestracja do poradni chirurgii ogólnej czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1800

tel. 22 642-69-34 do 40  

tel. 22 699-60-26

 

Harmonogram pracy lekarzy