Rozmiar czcionki

 

PORADNIE DIABETOLOGICZNE

 

Przychodnia Lekarska

przy ul. Jadźwingów 9

 

Kierownik dr n. med. Robert Królak

 

Rejestracja do poradni

diabetologicznej 

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 730-1900

tel. 22 845-34-63

lub w godzinach pracy poradni:

w środę 1125-1900,

w czwartek 730-1505

tel. 22 843-10-86

 

Harmonogram pracy lekarzy