Przychodnia Lekarska dla Dzieci przy ul. F. Klimczaka 4

Z-ca Kierownika mgr Beata Kulewicz

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy

Plik do pobrania:
Regulamin teleporad

Upoważnienie do udziału osoby trzeciej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobie małoletniej