REKRUTACJA SZPZLO WARSZAWA-MOKOTÓW

Jak wziąć udział w procesie rekrutacji?

 

 

Rozmiar czcionki

Oferta pracy na stanowisko Specjalista do Biura Dyrektora

 


Zakres zadań na stanowisku: 

 • Prowadzenie rejestru i zbioru umów Zespołu (w tym także Centralnego Rejestru Umów);
 • Prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń Dyrektora Zespołu (aktualnych i wszystkich);
 • Prowadzenie zbioru aktów wewnętrznych Zespołu;
 • Przygotowywanie projektów aktów i pism wewnętrznych, zewnętrznych oraz pełnomocnictw na polecenie bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora;
 • Przygotowywanie zarządzeń według projektów sporządzonych przez inne osoby odpowiedzialne;
 • Prowadzenie zmian związanych z rejestrem Zespołu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, GUS, KRS, Statutu;
 • Opracowywanie projektów zmian regulaminów obowiązujących w Zespole, w szczególności Regulaminu Organizacyjnego;
 • Obsługa Rady Społecznej (m.in. organizacja spotkań Rady Społecznej, przeprowadzanie głosowań on-line, przygotowywanie wniosków oraz projektów uchwał, zaproszeń, sporządzanie protokołów itp.);
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom i innym uprawnionym podmiotom zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami i procedurami;
 • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz sporządzania projektów odpowiedzi;
 • Przeprowadzanie kontroli zgodnie planem kontroli oraz kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora;
 • Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne oraz przygotowywanie odpowiedzi na pisma (NFZ, Biuro Audytu, UM, BPZ, Sanepid i inne) na polecenie bezpośredniego przełożonego;
 • Współpraca z koordynatorem ds. ryzyka w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Zespole;
 • Organizowanie spotkań zleconych przez Dyrektora m.in. ze związkami zawodowymi, kolegia z kierownikami, kolegia dyrektorskie, i inne oraz protokołowanie posiedzeń;
 • Śledzenie zmian w przepisach dotyczących działalności Zespołu i umieszczenie ich treści w Intranecie;
 • Śledzenie informacji dotyczących działalności Zespołu na stronach internetowych właściwych instytucji (NFZ, MZ, RCL, Urząd m.st. Warszawy);
 • Zamieszczanie w intranecie zarządzeń oraz umów i informacji związanych z realizacją zadań przez BD;
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań (mobbing, skargi, związki zawodowe).
 • Sporządzanie zapotrzebowań na materiały biurowe dla Działu i Sekretariatu Dyrekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

Wymagania: 

 • minimum 3-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku; 
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: prawo, administracja);
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz doskonała organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów; 
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.  

Poza tym osoba na tym stanowisku powinna cechować się: komunikatywnością, łatwością nawiązywania kontaktu z ludźmi, zdolnościami logicznego myślenia, umiejętnością pracy w zespole, spostrzegawczością, odpowiedzialnością, samodzielnością, dyspozycyjnością oraz umiejętnością planowania pracy i umiejętnością pracy pod presją czasu. 

 

OFERUJEMY: umowę o pracę na w wymiarze pełnego etatu. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 kwietnia 2021.

 

W temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska