Przychodnia Lekarska przy ul. J. Dąbrowskiego 75a

Kierownik mgr Maria Bukaty

Harmonogram pracy lekarzy

Plik do pobrania:
Regulamin teleporad

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 699-60-99

Pracownia EKG

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
 tel. 22 845-39-62
 tel. 22 845-39-63

Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii "POZA ILUZJĄ" przy ul. J. Dąbrowskiego 75a

p.o. Kierownika mgr Ksenia Sławińska

Harmonogram pracy lekarzy

Upoważnienie do udziału osoby trzeciej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobie małoletniej

Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii "POZA ILUZJĄ"

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00
 tel. 22 844-94-61
 tel. 669 544 344