Przychodnia Lekarska przy ul. Przyczółkowej 33

Kierownik lek. med. Elżbieta Rejowska

Harmonogram pracy lekarzy

Plik do pobrania:
Regulamin teleporad

Upoważnienie do udziału osoby trzeciej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobie małoletniej

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych

rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 699-60-99

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 699-60-99

Poradnia rehabilitacyjna

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
tel. 22 641-34-02

tel. 22 699-60-99

Pracownia fizjoterapii i kinezyterapii

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.

tel. 22 544-06-93

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.

tel. 22 544-06-93

Poradnia stomatologiczna

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 544-06-88
 tel. 22 641-34-02 wewnętrzny 108

Pracownia EKG

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
 tel. 22 641-34-02
 tel. 22 544-06-81

Pracownia USG

Rejestracja call center czynna w godzinach 11:00-14:00.
 tel. 22 699-60-99