Rozmiar czcionki

FIZYKOTERAPIA

 

 

Jedna z części medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się bodźcami fizycznymi pobieranymi z natury (np. zabiegi wykonane za pomocą borowiny) lub wytwarzanymi przez specjalne urządzenia.

 

 • Galwanizacja – leczenie prądem stałym.
 • Jonoforeza – zabieg polegający na wprowadzeniu do tkanek leku siłami pola elektrycznego.
 • Prądy diadynamiczne (DD) – zabieg wykonywany prądami impulsowymi o niskiej częstotliwości.
 • Prądy interferencyjne (Nemeca) – zabieg wykonywany prądami o średniej częstotliwości.
 • Prądy TENS (Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation) to przezskórna stymulacja prądami impulsowymi o niskiej częstotliwości (1-150 Hz).
 • Elektrostymulacja – zabieg, w którym wykorzystuje się prąd impulsowy celem wywołania skurczu mięśni. Działanie elektrostymulacji polega na stymulacji mięśni, w których doszło do zaburzenia przewodnictwa nerwowego lub osłabienia siły mięśniowej.
   

 

 • Prądy Kotza – leczenie przy pomocy prądów o średniej częstotliwości (tzw. stymulacja rosyjska).
 • Prądy Traberta – zabieg, którego celem jest wprowadzenie mięśni w drżenie i wibracje powodujące ich rozluźnienie.
 • Magnetoterapia – terapia przy użyciu zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości, która wpływa na procesy oddychania tkankowego oraz regeneracji tkankowej - działa przeciwzapalnie i stymuluje wzrost kostny.
 • Laseroterapia – zabieg zaliczany do światłolecznictwa, który polega na oddziaływaniu na tkanki promieniowaniem laserowym.
 • Krioterapia – metoda leczenia zimnem polegająca na miejscowym obniżeniu temperatury tkanek za pomocą oziębionych par azotu o temperaturze od –110°C do –160°C.
 • Ultradźwięki – leczenie falą akustyczną o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności dla człowieka.
 • Fonoforeza – polega na wprowadzeniu przez skórę do tkanek leku przy pomocy ultradźwięków.
 • Sollux – zabieg wykonywany przy użyciu lampy z promieniowaniem podczerwonym.